TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

1. TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

1.1. Klubas –   VšĮ "Žalgirio krepšinio centras" , juridinio asmens kodas  302811111, buveinės adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 50 LT–44334, Kaunas.

1.2. Aplikacija –mobiliojoje „Žalgiris“ programėlėje, suteikiantis galimybę prenumeruoti išskirtinį Klubo turinį ir naudotis aplikacijos funkcionalumais.

1.3. Vartotojas – mobiliąją programėlę naudojantis fizinis ar juridinis asmuo.

1.4. Prenumeratorius – Fizinis ar juridinis asmuo įsigyjantis Aplikacijos prenumeratą.

1.5. Prenumerata – Klubo sukurtoje Aplikacijoje įsigyta teisė matyti Aplikacijoje nurodytą ir aprašytą turinio paketą ir funkcionalumus.

1.6. Svečiai – nemokamai prieinamas turinys neregistruotiems aplikacijos vartotojams.

1.7. Registruotiems vartotojams – nemokamai prieinamas turinys registruotiems aplikacijos vartotojams.

1.8. Insider Premium vartotojas - Prenumeratą turintis fizinis/juridinis asmuo.

1.9. Turinys – tai tiesioginiai ir netiesioginiai vaizdo įrašai, rašytinis, audio bei vizualus turinys, kurį į Aplikaciją talpina Klubas.

1.10. Planas – tam tikras Aplikacijoje esančio Turinio rinkinys, kuris yra parduodamas Prenumeratoriui už mėnesinį mokestį.

1.11. DUK skiltis – Klubo pateikiama naujausia informacija, atsakanti į dažniausiai Pirkėjų užduodamus klausimus.

1.12. Patirties taškai – Klubas suteikia Vartotojui galimybę rinkti patirties taškus (toliau – PT) kurie reikalingi pakelti profilio lygį. PT „Žalgiris“ programėlė suteikia už profilio registraciją, spėlionių ir iššūkio žaidimų rezultatus.

1.12. Virtualūs taškai – Spėjimo ir iššūkių žaidimuose dalyvaujantys vartotojai, atsižvelgdami į savo rezultatus, „Žalgiris“ programėlėje gaus virtualių taškų (toliau – VT). Vartotojo laimėtų VT suma bus rodoma profilio skiltyje.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. VšĮ "Žalgirio krepšinio centras", juridinio asmens kodas  302811111, buveinės adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 50 LT–44334, Kaunas (toliau tekste – Klubas), siekdamas suteikti išsamią informaciją apie Klubo „Žalgiris“ Aplikacijos (toliau tekste – Aplikacija), įsigijimo, naudojimo, elgesio ir kitas susijusias tvarkas bei sąlygas, parengė šias „Žalgiris“ Aplikacijos pirkimo – pardavimo taisykles (toliau tekste – Taisyklės).

2.1. Vartotojas prieš pradėdamas naudotis Aplikacija privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir jų laikytis. Vartotojui naudojantis Aplikacija ir joje atliekant bet kokius aktyvius veiksmus įskaitant bet neapsiribojant skelbiamos informacijos skaitymu, dalyvavimą apklausose ar bet kokia kita funkcija, kuri aprašyta 2 dalyje prie Aplikacija pagrindinės funkcijos yra traktuojama, kad Vartotojas susipažino ir sutiko su šiomis Taisyklėmis. Jei Vartotojas besąlygiškai nesutinka su šiomis Taisyklėmis, tuomet Vartotojas neturi teisės naudotis jokiomis Aplikacija teikiamomis paslaugomis ir turėtų nedelsiant netraukti naudojimąsi Aplikacija.

2.2. Klubas pasilieka teisę bet kada atnaujinti ir/ar pakeisti šias Taisykles be atskiro įspėjimo. Atnaujintos ir/ar pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo paskelbimo Aplikacija dienos, atsižvelgiant į tai Vartotojui yra rekomenduojama periodiškai patikrinti Taisykles, atkreipiant dėmesį į informacijos atnaujinimo datą, kuri pateikiama Taisyklių teksto viršuje.

2.3. Jeigu šios Taisyklės skiriasi nuo kitų Klubo raštu pateikiamų taisyklių ar informacijos Vartotojas visada turi vadovautis šiomis Taisyklėmis.

2.4. Šiose Taisyklėse pirma didžiąja raide parašytos sąvokos turi būti suprantamos ir aiškinamos vadovaujantis sąvokų skiltyje (1. Taisyklėse naudojamos sąvokos) pateiktais apibrėžimais.

 

3. APLIKACIJOS NAUDOJIMOSI INFORMACIJA

3.1. Aplikacija, turinti nemokamai prieinamą turinį bei apmokestinimo funkcionalumą, turinti papildomą apmokestinimo funkcionalumą, Aplikacijoje pateikiamą teminį turinį ir dalyvauti papildomose pramoginėse veiklose. Aplikacijos vartotojai išskiriami į tris kategorijas: Svečiai, Registruotas vartotojas ir Insider (premium) vartotojas. Matomas turinys priklauso nuo vartotojo tipo (turinio kiekis ir galimybės gali keistis pagal Klubo poreikius):

3.1.1. Svečių turinys – su rungtynėmis susiję funkcionalumai (informacija apie rungtynes), gyvas rungtynių rezultato ir statistiko stebėjimas (komandų ir žaidėjų statistikos), limituota su rungtynėmis susijusi vaizdo įrašų peržiūra ir nemokamas Klubo naujienų sekimas.

3.1.2. Registruotiems vartotojams –  dalyvavimas rungtynių pokalbiuose bei klausimuose, komentuoti ir spausti “patinka” ant nemokamų straipsnių.

3.1.3. Insider Premium vartotojai – asmenys pasirinkę mėnesinę arba metinę narystę gauna papildomas naudas (kurias Klubas gali keisti ir/ar nutraukti), visas Insider turinys (neprieinamas nemokamiems vartotojams), papildomas taškų rinkimas, užduoti klausimas Interviu dalyviams ir Insider organizuojamos pramogos (skelbiamos Klubo atskirai).

3.2. Užsiprenumeruoti aplikacijos planą galima mobiliojoje programėlėje, Aplikacijoje prieinamas turinys skiriasi atsižvelgiant ar vartotojas turi nemokamą ar mokamą paskyrą. Kurdamasis Paskyrą Prenumeratorius patvirtina, jog jo suvesti duomenys yra teisingi bei yra atsakingas už savo duomenų savalaikį atnaujinimą.. Kurdamasis Paskyrą Prenumeratorius patvirtina, jog jo suvesti duomenys yra teisingi bei yra atsakingas už savo duomenų savalaikį atnaujinimą.. Kurdamasis Paskyrą Prenumeratorius patvirtina, jog jo suvesti duomenys yra teisingi bei yra atsakingas už savo duomenų savalaikį atnaujinimą.

3.3. Šių Taisyklių vykdymo tikslais Klubas rinks, naudos, saugos ir kitaip tvarkys informaciją apie Prenumeratorius, kaip numatyta Klubo Privatumo politikoje, kuri prieinama internete https://policy.zalgiris-app.zalgirisventures.com/privacy-policy/lt. Užsiprenumeravus Turinį, bus laikoma, kad Prenumeratorius susipažino su Klubo Privatumo politika.

3.4. Prenumeratoriais gali tapti asmenys ne jaunesni kaip 14 metų amžiaus. Apie sėkmingą Prenumeratos užsakymą ir pasirinkto Plano patvirtinimą atsakinti su nepilnamečio tėvai, globėjai. Prenumeratoriai po registracijos ir pasirinkto Plano apmokėjimo informuojami, atsiunčiant patvirtinimą į nurodytą elektroninį paštą.

3.5. Aplikacijos Prenumerata yra skirta naudotis tik vienam Prenumeratoriui ir yra susieta su įvestu el. pašto adresu. Prenumeratorius gali prisijungti prie Paskyros vienu metu naudojant 1 (vieną) išmanųjį įrenginį.

3.6. Prenumerata gali būti užsakoma 1 (vieno) mėnesio arba 1 (vienerių) metų laikotarpiui. Prenumeratoriui atsisakius Prenumeratos anksčiau laiko, prenumerata lieka aktyvi iki prenumeratos laikotarpio pabaigos,  Klubas negrąžina sumokėto Plano mokesčio.

3.7. Klubas naujiems Prenumeratoriams, kurie dar nėra ir/ar nebuvo prisijungę prie Aplikacijos, gali pasiūlyti nemokamą Aplikacijos išsibandymą nustatytam laikotarpiui (toliau – Bandomasis laikotarpis). Pasibaigus Bandomajam laikotarpiui, jeigu Prenumeratorius nesiėmė jokių aktyvių veiksmų atšaukti Aplikacijos naudojimąsi, Prenumeratoriaus narystė automatiškai tampa mokama ir Prenumeratorius įsipareigoja mokėti mėnesinius Plano mokesčius. Prenumeratoriui nėra grąžinamas sumokėtas Plano mokestis, jeigu Prenumeratorius atšaukė Prenumeratą, pasibaigus Bandomajam laikotarpiui. Tokiu atveju Prenumeratorius turi nutraukti Prenumeratą, laikantis bendros nutraukimo tvarkos nurodytos 3.14 p.

3.8. Prenumeratorius apie sėkmingą Narystės apmokėjimą yra informuojamas el. paštu, pateikiant pirkimą patvirtinantį pranešimą.

3.9. Prenumeratos Planų kainos skelbiamos mobiliojoje programėlėje. Prenumeratoriui Prenumeratos kaina nustatoma pagal pirkimo metu galiojančius Klubo Prenumeratų Planų įkainius.

3.10. Klubas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Prenumeratų Planų kainas ir/ar modifikuoti Planų turinį, rubrikas bei pramogas. Visi atnaujinimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Elektroninėje svetainėje momento ir yra taikomi visiems naujiems Prenumeratoriams ir/ar Prenumeratoriams po pertraukos atnaujinusiems savo Paskyras.

3.11. Prenumeratoriams, kurie atliktų pasikeitimų metu turėjo aktyvią Prenumeratą, apie Plano kainų ir/ar Plano turinio pasikeitimus bus informuojami ne vėliau, kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki sekančios narystės apmokėjimo dienos, suteikiant galimybę Prenumeratoriui nuspręsti, dėl tolesnio naudojimosi Prenumerata. Prenumeratorius pateiktame informaciniame el. laiške/-uose turės galimybę atsisakyti Prenumeratos arba pratęsti Prenumeratą pagal atnaujintas sąlygas. Jeigu Prenumeratorius neatliks jokio aktyvaus pasirinkimo, tokiu atveju Narystė bus automatiškai nutraukiama.

3.12. Prenumerata yra tęstinė ir atnaujinama automatiškai, pagal pasirinktą prenumeratos laikotarpį (mėnesinis ar metinis), kurią buvo nuskaitytas pirmas mokėjimas.  Prenumeratorius pageidaujantis nutraukti Prenumeratą iki sekančios mokėjimo dienos privalo imtis aktyvių veiksmų ir savo Paskyroje nutraukti Prenumeratą. Prenumeratos nutraukimo atveju, Prenumeratoriaus sumokėta Plano kaina nėra grąžinama ir/ar kompensuojama.

3.13. Jeigu automatiniu būdu iš Prenumeratoriaus kortelės nustatytą dieną nenuskaitomas mėnesinis Plano mokestis, Prenumerata yra automatiškai nutraukiama. Tokiu atveju Prenumeratorius gali atnaujinti Prenumeratą prisijungęs prie savo Paskyros ir iš naujo pateikęs mokėjimui atlikti reikalingus duomenis ir/ar ištaisęs kitus trūkumus, dėl kurių Prenumerata buvo nutraukta.

3.14. Informacija kaip nutraukti Prenumeratą yra nurodyta “Mano Paskyra” skiltyje. Prenumeratos nutraukimas įsigalioja pasibaigus laikotarpiui, už kurį jau sumokėtas Prenumeratos mokestis, tai yra praėjus kalendoriniam mėnesiui ir/ar kalendoriniam metam po paskutinio mokėjimo. Iki pasibaigiant Prenumeratos mėnesiui ir/ar metams, Prenumeratorius ir toliau galės matyti visą turinį. Praėjus kalendoriniam mėnesiui po paskutinio mokėjimo naujas mokėjimas nebus nuskaitytas, Prenumerata nepratęsiama ir Prenumeratorius nebematys Aplikacijos Turinio, kuris skirtas mokamam planui.

3.15 Prenumeratorius gali pakeisti dabartinį planą į pigesnį ar brangesnį tik pasibaigus dabartinio mėnesinio ir/arba metinio plano galiojimui. Pasibaigus šiam terminui, prenumeratorius gali pasirinkti alternatyvą.3.17. Aplikacijoje yra griežtai draudžiama skelbti informaciją, kuri kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, platina, propaguoja ar reklamuoja smurtą, pornografiją, seksualines paslaugas, narkotines ar psichotropines medžiagas bei kitą teisės aktams prieštaraujančią informaciją, įskaitant ir informaciją, kuri šmeižia, įžeidžia žmogų, žemina jo garbę ir orumą, įžeidžia ar kenkia kito žmogaus atžvilgiu, pažeidžia bet kurio Prenumeratoriaus ar asmens teisę į privatumą.

3.16. Aplikacijoje visi Prenumeratoriai privalo laikytis gerų etikos ir moralės principų bendraudami su kitais Prenumeratoriais ir atlikdami Aplikacijoje viešus pasisakymus. Aplikacijoje draudžiama vartoti necenzūrinius išsireiškimus, įžeidimus, garbę ir orumą žeminančius pasisakymus.

3.17. Aplikacijoje draudžiama talpinti brukalus, šlamštlaiškius, reklamines žinutes ir autorinėmis teisėmis bei prekių ženklų įstatymais apsaugotą turinį.

3.18. Visas Aplikacijoje esantis Turinys priklauso Klubui ir jokios Klubo skelbiamos Turinio intelektinės nuosavybės teisės nėra perduodamos Prenumeratoriams, todėl atitinkamai Prenumeratoriams yra draudžiama kopijuoti, platinti ir/ar kitaip viešinti Aplikacijos Turinį.

3.19. Klubas turi teisę nustatęs, kad Prenumeratorius pažeidžia šių Taisyklių 3.16, 3.17, 3.18,  punktus sustabdyti Prenumeratoriaus Paskyrą ir/ar visam laikui Paskyrą negrąžinamai ištrinti. Tokiu atveju sumokėtas Prenumeratos mokestis negrąžinamas ir Klubas neturi atlyginti Prenumeratoriui, jokių patirtų nuostolių. Jeigu nurodytų Taisyklių punktų pažeidimais Prenumeratorius sukėlė Klubui papildomą žalą, Klubas turi teisę reikalauti, kad Prenumeratorius šią žalą atlygintų.

3.20. Prenumeratoriai pastebėję techninius nesklandumus ir/ar pageidaujantys pateikti prašymus ar skundus dėl Aplikacijoje teikiamų paslaugų, privalo kreiptis į Klubą el. paštu [email protected].

3.21. VT galima rinkti tik dalyvaujant „Žalgiris“ programėlės siūlomuose žaidimuose/renginiuose. Programėlėje nėra jokio būdo pirkti šias monetas už pinigus arba keistis jomis su kitais naudotojais, siekiant išvengti monetų pirkimo ar pardavimo. Monetos nėra nuosavybė ir Vartotojas neturi jokių teisių ar interesų į jas. Bet koks įtariamas neteisėtas paskyros naudojimas, t. y. paskyros, turinčios didelį monetų kiekį, pardavimas, suteikia teisę Klubui, esant realiam pretekstui, pašalinti turimus VT arba užblokuoti paskyrą neribotam laikui. Tokio pobūdžio sprendimai nėra skundžiami ar keičiami.

3.22. Išskirtiniais atvejais PT ir (arba) VT suteikimas vartotojui gali vėluoti. Vartotojui manant, kad jo gauti VT ir (arba) PT neatitinka profilyje nurodytos informacijos. Turi susiekti su Klubo atstovu per 2 (dvi) kalendorines dienas. Jei Vartotojas per nurodytą laiką nesusisiekia su Klubo atstovu, laikoma, kad klaida nebuvo padaryta, ir ji nebus taisoma. „Žalgiris“ programėlės atstovai pasilieka teisę kiekvieną atveji spręsti individualiai.

3.23. Surinktus VT galima iškeisti į tuo metu siūlomus prizus, kurie Klubo nuožiūra gali būti skelbiami programėlėje. Atsižvelgiant į norimą prizą, ir siūlomą vienetų skaičių, bus siūlomas kuponas arba 100 procentų nuolaida. Jeigu monetų neužtenka, kuponas ar nuolaida nesuteikiama. Klubas nesuteikia Vartotojui galimybės pilnai ar dalinai už prizus atsiskaityti ar padengti dalį pinigais.

3.24. Kuponai ir nuolaidos galioja ne trumpiau kaip 3 mėnesius, bet ir neilgiau kaip 6 mėnesius. Išskirtiniais atvejais Klubas susisieks tiesiogiai su Vartotoju dėl prizo atsiėmimo. Klubas pasilieka teisę keisti kuponų ir nuolaidų galiojimo laiką.

3.25. „Žalgiris“ programėlėje Vartotojai gali dalyvauti iki 4 (keturių) žaidimų/renginių per kalendorinę savaitę. Praėjus savaitei Vartotojui programėlė vėl leis dalyvauti žaidimuose/renginiuose.

3.26. Klubas „Žalgiris“ programėlėje skelbia PT daugiau surinkusius vartotojus bei nurodo Top3 sezono ir mėnesio rezultatus. Daugiau PT surinkusiems Vartotojams gali būti skiriami prizai.

3.27. Klubas pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies atšaukti, pakeisti, modifikuoti ar nutraukti VT keitimą į prizus, įskaitant visas sąlygas, taisykles, funkcijas, privalumus, apdovanojimus, dalyvavimo sąlygas, PT kaupimą, VT keitimo politiką, VT galiojimo pabaigos politiką ar bet kurį kitą programos aspektą, ir tokie pakeitimai gali turėtų įtakos jūsų profiliui. Tokio pobūdžio pakeitimai bus skelbiami programėlėje. Skelbiami pakeitimai įsigalioja iš karto juos paskelbus.

 

4. APLIKACIJOS ĮDIEGIMAS, IŠDIEGIMAS IR ATNAUJINIMAS

4.1. Aplikacijos įdiegimas Vartotojo mobiliojo ryšio įrenginyje (toliau tekste – Įrenginys) – mobiliajame išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje – skiriasi priklausomai nuo Įrenginio palaikomos operacinės sistemos:

4.1.1. „Android” operacinės sistemos Įrenginyje Aplikacija yra parsisiunčiama iš „Google Play” Aplikacijų parduotuvės (toliau tekste – „Google Play“ parduotuvė), jos paieškoje, suvedus raktinį žodį „Žalgiris“ ir toliau vadovaujantis reguliaria įdiegimo tvarka.

4.1.2. „iOS“ operacinės sistemos Įrenginyje Aplikacija yra parsisiunčiama iš „App Store“ Aplikacijų parduotuvės (toliau tekste – „App Store“ parduotuvė), jos paieškoje suvedus raktinį žodį „Žalgiris“ ir toliau vadovaujantis reguliaria įdiegimo tvarka.

4.2. Įsidiegus Aplikaciją Vartotojui rekomenduojama iš galimų pasirinkčių nusistatyti Aplikacijos nustatymus, pagal savo asmeninius poreikius. Vartotojui neatlikus nustatymų pasirinkimo arba norint pasikeisti jau pasirinktus nustatymus, tai galima padaryti, bet kada Aplikacijos Nustatymų skiltyje.

4.3. Aplikacijos išdiegimas iš Įrenginio skiriasi priklausomai nuo Įrenginio palaikomos operacinės sistemos:

4.3.1. „Android” operacinės sistemos Įrenginyje Aplikacija yra išdiegiama Įrenginio Aplikacijų meniu susiradus Aplikaciją ir ant jos ikonos kelias sekundes paspaudus pirštu, iššokusiame meniu paspausti parinktį „pašalinti“ (angl. „uninstall“). Kitas būdas – Įrenginyje susirast nustatymų Aplikaciją, jos paieškoje suvesti raktinį žodį „Žalgiris“ ir atsidariusiame lange paspausti parinktį „pašalinti“ (angl. „uninstall“).

4.3.2. „iOS“ operacinės sistemos Įrenginyje Aplikacija yra išdiegiama Įrenginio Aplikacijų meniu susiradus Aplikacija ir ant jos ikonos kelias sekundes paspaudus pirštu, iššokusiame meniu paspausti parinktį „ištrinti App“ (angl. „delete App“). Tuomet iššokus sekančiam sutikimui ištrinti Aplikaciją pranešimui, paspausti parinkti „ištrinti“ (angl. „delete“).

4.3.3. Įrenginyje, palaikančiame „Android“ arba „iOS“ operacinę sistemą, išdiegus Aplikaciją, visi Aplikacijos duomenys ištrinami iš Įrenginio bei Aplikaciją palaikančių serverių.

4.4. Aplikacijos atnaujinimas yra būtinas norint užtikrinti optimaliausią Aplikacijos veikimą. Aplikacijos atnaujinimas Įrenginyje skiriasi priklausomai nuo Įrenginio palaikomos operacinės sistemos bei pačio Vartotojo pasirinkimų Įrenginio nustatymų Aplikacijoje. Jei Vartotojas leidžia įrenginiui automatiškai atnaujinti Aplikaciją, Vartotojui papildomų veiksmų daryti nereikia. Jei Aplikacijas Įrenginyje Vartotojas atnaujina rankiniu būdu, tuomet:

4.4.1. Android” operacinės sistemos Įrenginyje Aplikacija rankiniu būdu yra atnaujinama „Google Play“ parduotuvėje, jos paieškoje suvedus raktinį žodį „Žalgiris“. „Google Play“ parduotuvės paieškoje radus Aplikaciją Vartotojas turi paspausti ant ikonos su užrašu „atnaujinti“ (angl. „update“). Tokiu būdu Aplikacija yra atnaujinama Vartotojo Įrenginyje ir Vartotojas gali naudotis naujausia Aplikacijos versija.

4.4.2. „iOS“ operacinės sistemos Įrenginyje Aplikacija yra atnaujinama „App Store“ parduotuvėje. Jos tituliniame lange reikia paspausti ant Vartoto paskyros ikonos ir atsiradusiame sąraše šalia Aplikacijos ikonos aktyvavus parinktį „atnaujinti“ (angl. „update“). Tuomet Vartotojas turi paspausti ant Aplikacijos ikonos, kuri susidaro iš Kauno „Žalgirio“ klubo logotipo žaliame fone. Vartotojas turi paspausti ant ikonos su užrašu „gauti“ (angl. „get“). Tokiu būdu Aplikacija įdiegiama į Įrenginį ir Vartotojas gali naudotis naujausia Aplikacijos versija.

4.4.3. Įrenginio parinkčių pavadinimai, įvardinti 4.1.1 - 4.1.2., 4.3.1. - 4.3.3 ir 4.4.1. - 4.4.2. punktuose gali skirtis nuo Vartotojo įrenginyje esančių pavadinimų, priklausomai nuo įrenginio modelio bei įrenginyje pasirinktos kalbos.

 

5. APLIKACIJOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGA:

5.1. Vartotojas, naudodamasis Aplikacija bei pateikdamas Klubui savo asmens duomenis, pripažįsta, jog yra susipažinęs, kad Klubas valdys ir tvarkys bet kokius pateiktus Vartotojo duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudos tokią informaciją šios sutarties (Taisyklių) vykdymo tikslais. Išsamesnė informacija yra pateikiama privatumo politikoje https://policy.zalgiris-app.zalgirisventures.com/privacy-policy/lt. Privatumo politika yra neatskiriama Taisyklių dalis.

5.2 Visais Asmenų Duomenų tvarkymo klausimais susijusiais su Aplikacijos naudojimu Vartotojai gali kreiptis el. paštu [email protected].

 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Vartotojai, patiriantys techninius trukdžius arba turintys nusiskundimų dėl Aplikacijos naudojimo, funkcijų, techninio veikimo, gali kreiptis į [email protected]